سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

نگارش رزومه
چگونه رزومه دانشگاهی بنویسیم
چگونه رزومه دانشگاهی بنویسیم؟ چگونه رزومه دانشگاهی بنویسیم؟ | رزومه یا CV از بخش‌های مهم یک تقاضا نامه تحصیلی‌ می‌باشد که بیانگر گذشته علمی‌ شخص متقاضی است. هدف اصلی‌ یک رزومه آن است که در دو یا سه صفحه بتواند ...
تفاوت رزومه و CV
تفاوت رزومه و CV تفاوت رزومه و CV | با افزایش سطح علمی پژوهشگران ، محققان و دانشجویان ایرانی ،کشورهای خارجی تمایل به جذب این نیروها پیدا می کنند. در راستای عزیمت دانشجویان و افراد جویای کار به کشورهای خارجی ...
1 2
توسط
تومان