سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

نگارش ایمیل
ایمیل ریمایندر
چطوری به استاد ریمایند بزنیم زمانی که با استادی مکاتبه می کنید ممکن است در جواب ایمیلتان پاسخی دریافت نکنید در این مواقع باید ریمایندر بزنید یا همان نامه ی یادآوری برای استاد ارسال کنید. بعضاً لازم است یادآوری کنید ...
کلمات پرکاربرد در نامه های اداری
کلمات پرکاربرد در نامه های اداری گروه تحقیق و توسعه کلمات پرکاربرد در نامه های اداری | در برخورد با موضوع اصول نامه نگاری تجاری گریزی نیست از یک تقسیم بندی در همین ابتدای ماجرا! نامه نگاری تجاری در داخل ...
توسط
تومان