ویزا و سفارت
ویزای دانشجویی نیوزیلند
افرادی که بایستی ویزای دانشجویی نیوز‌یلند را دریافت کنند آن دسته از افرادی که قصد دارند تا بیشتر از سه ماه در نیوزیلند تحصیل کنید که در حال حاضر خارج از نیوزیلند یا استرالیا زندگی می‌کنند، نیاز دارند تا برای ...
اصطلاحات رایج ریجکت ویزا
اصطلاحات رایج ریجکت ویزا اصطلاحات رایج ریجکت ویزا | عموم از کلمات ریجکت، ریفیوز و دی نای به طور متناوب استفاده می کنند و براین باورند که درخواست شان از نظر قانونی پذیرفته شده اما در مرحله تصمیم گیری با ...
اقامت دائم پس از تحصیل در کشورهای محبوب اخذ تابعیت یک کشور اینگونه است که باید مدت زمان معینی از حضور شخص در آن کشور گذشته باشد تا زبان، فرهنگ، قانون و تاریخ آن کشور را یاد بگیرد. شهروندی و ...
1 2 3 4
توسط
تومان